Комплект с магнитни плочки, изобразяващи химичните елементи от периодичната система.

Може да се прикрепят и подреждат върху всяка плоска желязна повърхност, като метални предмети, училищни дъски и други. Магнитното покритие е по цялата повърхност на гърба на плочките.

Размер на всяка: 95 мм.

Комплект от 90 плочки.

Доставя се в пластмасова кутия.

МАГНИТНИ КАРТИ НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ В ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА

      А. Периодичният закон е един от най – общите природни закони, а на негова основа е изградена периодичната система на химичните елементи. Като естествена система и класификация на химичните елементи в периодичната система се съдържа огромна информация за строежа и свойствата на химичните елементи и техните съединения, за закономерностите в измененията на свойствата им по групи и периоди, за изучаване на теорията за строежа на атома и за химичната връзка. Наред с формирането на понятията химичен елемент, пореден номер, период, група, се разкриват и понятията атом, атомна маса, валентност, метален и неметален характер, прости вещества и химични съединения с различни свойства.

   Б. За оптимизирането на учебния процес се използват нагледни средства, с помощта на които се постига по – пълно вникване в учебното съдържание. Необходимо е да се прилагат в най – подходящия момент от логическия ход на урока като средство за обяснение или като подходящ илюстративен материал.

 • На магнитните карти са поставени всички характеристики на химичния елемент: наименование на български и латински език, химичен знак, пореден номер, атомна маса, брой на електроните в електронните слоеве.
 • С различни цветове са знаците на химичните елементи в зависимост от тяхното агрегатно състояние.
 • Различни са и цветовете на картите в зависимост от химичния характер.
 • По различен начин е разположена информацията за химичните елементи с различен характер.  

В. Това позволява работата с магнитните карти да е възможна още от първите часове по химия:

 • За обясняване начините на образуване на химичните знаци на елементите.
 • За научаване знаците на химичните елементи.
 • Подреждане на елементите по групи и периоди.
 • Понятията постоянна и променлива валентност се свързват със строежа на атома и съответно с мястото в Периодичната система.
 • Проследяване изменението на валентността по групи и периоди спрямо водород, кислород и др..

На различни етапи от обучението по химия се обяснява формулировката на Периодичния закон от различни гледни точки /класическата атомно – молекулна теория, съвременните представи за строежа на атома/.

 • Интересна е задачата за написване на Люисови формули на елементите от един период. Изясняват се и закономерностите на запълване на електронните слоеве и поднива.
 • По образуваните съединения да се предположи мястото на елемента в Периодичната система.
 • Разкриване на закономерности между характера на елемента и мястото му в Периодичната система.
 • По мястото в Периодичната система изграждане на прогноза за характера на елемента.
 • От мястото на елемента да се премине към строежа на атома /номерът на периода показва броя на електронните слоеве, а поредността на групата показва броя електрони на външния електронен слой/ и обратно;
 • Да се изтъкне, че огромният брой химични елементи е трудно да се подредят, ако не се познават горните закономерности. На тази база и огромната прозорливост на Д. И. Менделеев…./макар и по – малко известни елементи по негово време, той прогнозира съществуването на неизвестни тогава химични елементи/ .

Г. Maгнитните карти могат да се използват в ролята на изпитни билети:

 • По избран от учителя критерий са подредени с лицето към повърхността карти. Различни ученици теглят карти. Могат да се оформят различни групи ученици – да се обособят например две групи ученици от две групи химични елементи на Периодичната система. Използва се за затвърдяване знанията за принадлежността на елементите към определена група. Същата задача може да се използва и за разделяне на учениците, в зависимост от изтеглената карта и принадлежността на елемента към определен период. Обособените групи ученици могат да пристъпят към следваща задача, несвързана с картите или да продължат със задачи от точка А /1-12/.
 • При възлагане на задание /доклад, модел, презентация/ за у дома или работа в клас /самостоятелна, индивидуална/ също могат да се „изтеглят карти“, подбрани предварително от учителя.
 • При подредени на магнитната дъска карти, учениците откриват обединяващия признак.


        При повече въображение със сигурност ще има голям брой вариации на използване на магнитните карти. Опитайте работата с тях. Споделете опита си. Игровият елемент, забавното навлизане в материята на сложната наука със сигурност е в помощ и на учителя и на ученика.

      Приятна, успешна и ползотворна работа!

Аделина Ангелова - автор

Магнитни карти на химичните елементи в Периодичната система

 • Марка Учител bg
 • Модел KP072
 • Наличност В наличност
 • Цена с ДДС : 89,00 лв.

  Цена без ДДС: 74,17 лв.

Сходни продукти

Комплект молекулярни модели - икономичен

Комплект молекулярни модели - икономичен

Идеален за курсове за напреднали. Създайте триизмерни прости или сложни молекулни структури или..

45,00 лв.

Модел на атома 3D

Модел на атома 3D

Атомен триизмерен модел - учебното помагало представя електронните орбити.Диаметър 30 см, височина с..

145,00 лв.

Молекулярен учителски набор - органична и неорганична химия

Молекулярен учителски набор - органична и неорганична химия

Комплект органични / неорганични - молекулярни модели (комплект за учители)(от molymod)Включва:&nbs..

236,00 лв.

Полипропилен модел

Полипропилен модел

Този комплект съдържа достатъчно части, за да се направи органичен молекулен полипропиленов модел. Г..

60,00 лв.

Структура на атома - магнитен модел

Структура на атома - магнитен модел

Магнитен комплект за изграждане на атомни, изотопни и йонни модели...

99,00 лв.

Молекулярен комплект Органична и неорганична химия

Молекулярен комплект Органична и неорганична химия

Комплектът съдържа: 52 атома43 свръзки3 орбитали Предназначен специално за ученици...

99,00 лв.