Какво трябва да знаем за STEM

 

Може би вече сте срещали термините STEM и STEAM или все още те са нови за вас? Все по-често чувате, че образованието трябва да се основава на практиката и изискванията на динамичната технологична среда? STEM е един от подходите, които могат да ви помогнат да постигнете интеграцията на теорията в практиката, да създадете среда, в която детето ще бъде свой собствен учител, изследовател и пътешественик в областите на науката.

 

Какво означават термините STEM и STEAM?

STEM не е нов подход. Той се развива под една или друга форма още през 90-те години на миналия век, но в последните години придобива все по-широка популярност и привлича вниманието на родители и педагози.

STEM /Science, Technology, Engineering, Math/ най-общо означава Наука, Технология, Инженерство, Математика. Подходът STEM обаче е много повече от „залепване“ на понятията заедно. Това е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот.

Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, математика – в интердисциплинарен и приложен подход. Вместо да се преподават четирите дисциплини като отделни и дискретни предмети, тя ги интегрира в последователна парадигма на обучение, базирана на реално приложение.

Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука е смесената учебна среда и демонстрира на учениците как научният метод може да бъде приложен в ежедневието. STEM отчита факта, че непрекъснатия напредък на технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат по между си всеки ден.

Вариант на STEM е STEAM, който включва А /Arts/ - изкуства, дизайн. Художественият дизайн и изкуствата са важна част от STEM-базираното образование, тъй като творческото мислене и разгръщането на творческите заложби са от съществено значение за развитието на иновации. Голяма част от STEM-уроците включват изграждане на модели и симулация на ситуации.

Просто казано, STEM и STEAM отразяват реалния живот.

Защо да изберем STEM-базирано обучение?

Работните места в реалния свят са интердисциплинарни. Рядко една работа изисква само един набор от знания и умения. Представете си един архитект – той използва науката, математиката, инженерството, технологиите и изкуството в своята ежедневна работа. От тук идва и необходимостта да научим децата как различните научни дисциплини се интегрират и работят заедно. Не е необходимо да настояваме децата да запомнят случайни факти. В момента имаме неограничен достъп до толкова много факти. Когато споря с някого, мога да извадя телефона си и след секунди да имам всички факти, които са ми необходими. Образованието вече не е запаметяване на факти. Вместо това на първи план излиза необходимостта да се мисли критично и да се оценява информацията.

STEM обхваща 4-те принципа, идентифицирани като ключови в образованието на 21-ви век: творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация.

Най-важното е, че чрез включване на изследователски принципи и силно адаптивна рамка, която да отговаря на различните нужди на учениците, STEM помага да се насърчи любов към ученето. А най-важният подарък, който образованието трябва да даде на ученика е любов към ученето.

Ползите от STEM образованието

Чрез интегриране на дейностите по STEM в учебните области на децата се предоставя възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда. Уменията, разработени чрез STEM им осигурява стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот. Учениците развиват ключови умения като:

  • Творческо мислене;

  • Критичен анализ;

  • Работа в екип;

  • Инициатива;

  • Общуване;

  • Математическа грамотност.

Кога можем да започнем със STEM дейности

STEM базираното обучение може да започне в най-ранна детска възраст. Преживяванията, които децата имат в ранните си години са изключително важни. От основно значение е да се създадат възможности за учене в забавна и безопасна среда.

И колкото и сложно да звучи това – всъщност не е. Обучението чрез игра и симулиране на реални ситуации е обект на множество образователни принципи. Ключовото при STEM е, че всички обучителни дейности се базират на намирането на решение на проблеми от реалния свят и акцентира върху ученето, основано на проекти.

Най-добрият начин за възпитаване на любов към ученето е да се насърчи любопитството. От ранна възраст насърчавайте децата да задават въпроси, да изследват и да играят. Намерете техните интереси и страсти и им помогнете да ги преследват. Дори ако се променят всяка седмица, това е напълно нормално, особено за по-малките деца.

Някои проблеми при STEM образованието в училище

Един от най-големите проблеми, които споменават учителите при въвеждане на обучение по STEM, е липсата на ресурси. Финансирането на най-новите технологии и умението как да се използват те като средство за обучение, са неща, с които учителите непрекъснато се борят.

Друга област, е системата, която се фокусира върху оценките, а не върху програма, която насърчава иновациите, творчеството, уменията за критично мислене и уменията за решаване на проблеми. Тези умения не са нещо, което може лесно да се оформи и оцени.

Какво ни е необходимо, за да приложим в уроците си STEM-подход

На първо място е необходимо да разчупим рамката и да приемем разбирането, че обучението надхвърля рамките на училището. Да подкрепим децата в опознаването на техните интереси и таланти, да бъдем креативни в нашите уроци, като ги направим забавни и интересни, да преподаваме умения по начина, по който ще бъдат използвани в реалния свят.

В рамките на урока да осигурим на децата среда, която е възможно най-близка до реалната. Това може да бъде осъществено с осигуряването на набор от подходящи за темата материали.

Можем да използваме материали и предмети от ежедневието като накараме децата самостоятелна да осигурят това, което им е необходимо за различните проекти; да използваме налични играчки, конструктори, роботи, кукли, игри.

В момента на пазара можете да намерите комплекти, които са изцяло съобразени със STEM – преподаването. Искате ли да научите как компостирането създава енергия? Или може би имате млад електроинженер, който иска да научи повече за схемите? Или може би искате да проучите изграждането на самостоятелна екосистема?

Повече идеи за структуриране на уроци, включващи STEM-принципите на обучение и материали, които можете да използвате с тях, можете да прочетете в поредицата от няколко статии, които ще ви предложим.

 

Подобни продукти

Електрически вериги 500 опита

Електрически вериги 500 опита

Този разширен комплект включва променлив резистор и цифров мултиметър. Частите могат да се сглобят ..

145,00 лв.

LEGO EDUCATION  WeDo 2.0 Core Set

LEGO EDUCATION WeDo 2.0 Core Set

Комплект по образователна роботика, проектиран за ученици от 7 до 12 години, WeDo 2.0 Core Set е пр..

480,00 лв.

Принципи на Роботиката – набор за учебен курс STEM

Принципи на Роботиката – набор за учебен курс STEM

Използвайки принципите на научното инженерство, създайте различни роботи като: теглещ камион, роботи..

294,00 лв.

Конструктор роботи за Arduino и Scratch – набор за учебен курс STEM

Конструктор роботи за Arduino и Scratch – набор за учебен курс STEM

Комплектът включва: Учебник с упражнения за ученика (на български)  Книга за учителя (електроне..

660,00 лв.

Polydron Frameworks Kласен комплект

Polydron Frameworks Kласен комплект

Идеален за групова употреба. Съдържа равностранни триъгълници, шестоъгълници, квадратчи и петоъгълни..

257,00 лв.

LEGO Education SPIKE Prime

LEGO Education SPIKE Prime

LEGO® Education SPIKE ™ Prime Set е STEAM инструмент за обучение за ученици от 6-8 клас. Комбинир..

852,00 лв.

Beebot програмируем робот

Beebot програмируем робот

Bee-Bot® се движи на стъпки от 15 см и се завърта на 90 °. Доставя се с USB кабел, Bee-Bot® може да ..

145,00 лв.

Програмируем робот Blue­Bot®

Програмируем робот Blue­Bot®

Програмирайте и контролирайте усъвършенстван подов робот, чрез популярния език за програмиране Scr..

199,00 лв.

Сандвичът робот - роботика и програмиране за деца

Сандвичът робот - роботика и програмиране за деца

С този иновативен образователен комплект децата в предучилищна възраст ще научат основите на програ..

169,00 лв.