Подобряване на условията за експ. работа по природни науки

Уважаеми учители,

Във връзка със закупуването на материали по модул "Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки - 2018-2019г" от НП " Осигуряване на съвременна образователна среда" Ви предлагаме следните качествени образователни материали:

Изготвяме необходимите документи :

  • фактура
  • приемо - предавателен протокол
  • оферта - ако е необходима (след направена заявка с интересуващите Ви материали)

За повече информация:

тел: 0898 671 364

електронна поща: info@uchitel.bg